top of page

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2022

SİZDEN GELEN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

Sorular geliş sırasına göre anonim olarak sıralanmış, yazım biçimlerine müdahale edilmemiştir.

 

Soru 1

Bitirme proje sunumunu yarışma için istenenden farklı bir formatta yapmıştık. Bu farklı format da farklı sunum malzemelerini gerektiriyordu. Yarışma paftasını hazırlarken pafta sunumuna daha uygun olacak şekilde yeni diyagramlar üretebilir miyiz?

 

Projenin final sunumunda yapıldığı hâline sağdık kalacak şekilde planlardaki tefriş ve yazılar üzerinden değişiklik yapabilir miyiz?

Cevap 1

Proje üzerinde, akademik takvim sonrasında Archiprix Türkiye 2022 başvurusu için veya başka sebeplerle düzenlemeler yapılabilir. Ancak bu düzenlemelerin projenin orijinal yaklaşımını ve fikirsel temellerini değiştirmemesi esastır. Bu değerlendirmeyi yapma ve projeye onay verme yetkisi proje yürütücüsü öğretim üyesindedir. Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

Soru 2

Teslim edilecek proje görsellerinde, projenin içeriği aynı kalmak koşuluyla, okul proje teslim görsellerinden farklı olarak ek çalışmalar eklenebilir mi yoksa tamamen aynı çalışmalar mı yer almalı? (örneğin okul proje tesliminde olmayan proje render görsellerinin yarışma proje paftasına eklenmesi gibi)

Cevap 2

Proje üzerinde, akademik takvim sonrasında Archiprix Türkiye 2022 başvurusu için veya başka sebeplerle düzenlemeler yapılabilir. Ancak bu düzenlemelerin projenin orijinal yaklaşımını ve fikirsel temellerini değiştirmemesi esastır. Bu değerlendirmeyi yapma ve projeye onay verme yetkisi proje yürütücüsü öğretim üyesindedir. Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

Soru 3

Yarışmaya katılacak proje, iki öğretim üyesi tarafından birlikte yürütüldü ancak resmi bilgilerde her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardı. Bu durumda stüdyo yürütücüsü kısmına sadece resmi olarak dersini aldığımız öğretim üyesinin ismi mi yazılmalı?

Cevap 3

Başvuru formunun ‘Proje Yürütücüsü Öğretim Üyeleri’ kısmında dönem boyunca proje dersini birlikte yürüttüğünüz öğretim üyelerini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olmaması halinde bu kısma yalnızca ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi’nin bilgileri yazılmalıdır. ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi’ kısmına ise başvurunuza onay vermeye yetkili herhangi bir öğretim üyesinin iletişim bilgilerini vermeniz yeterlidir.

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

Soru 4

Ödül kazanamama durumunda proje telif hakkı sahibi olarak projenin yayınlanmasını istememe talep hakkına sahip miyiz? Eğer katılımcı her proje yayınlanacak ise, projeler isim soyisim belirtilecek şekilde bir adlandırılma ile sergilenebilir/yayınlanabilir mi?

Cevap 4

Şartnamenin 9. Maddesi’nde (Şartlar ve Kurallar) de belirtildiği üzere, Archiprix Türkiye 2022 için başvuru yapan katılımcılar bazı koşulları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu koşullardan biri de şudur: ‘Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ve Mimarlar Derneği 1927, Archiprix Türkiye 2022 kapsamında geçerli biçimde  tamamlanan ve değerlendirmeye alınan tüm başvuruları, yarışma dönemi ve sonrasında her türlü mecrada (basılı, çevrim içi, sosyal medya, vs.) saklama, kamusal erişime açma ve yayınlama hakkına sahip olacaktır. Katılımcılar yarışmaya başvurarak bu koşulu kabul etmiş olurlar.’

Soru 5

Proje metinleri ingilizce olabilir mi?

Cevap 5

Paneller üzerindeki açıklayıcı metinler mutlaka Türkçe olmalıdır. Ancak projenin ismi ya da çizimler üzerindeki ifadelerin hazırlandıkları orijinal dilde veya sonradan Türkçe’ye çevrilmiş halde sunulmaları tercihi yarışmacıya bırakılmıştır. Fırsat eşitliğinin sağlanması adına orijinal olarak yabancı dilde hazırlanmış tüm ürünlerin Türkçe’ye çevrilerek kullanılmaları tavsiye edilmektedir.

Soru 6

Proje yürütücüm okulumuza 1 dönemlik misafir öğretim üyesi olarak geldi. Okulumuza bağlı bir e-posta adresi yok. Ofisine ait mail adresi ile başvuru yapabilir miyim?

Cevap 6

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

 

Proje yürütücüsünün kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi bulunmaması halinde, kurumsal hesabı bulunan başka bir proje yürütücüsünün, veya bölüm başkanının proje yürütücüsünün bilgisi dahilinde, ve onu temsilen başvurunuza onay vermesi yeterli olacaktır. Bu durumda belgeleri ve bilgileri olması gerektiği gibi doldurmanız, ancak ilgili kutucuğa onay için proje yürütücünüz adına onay vermeye yetkili kişinin kurumsal e-posta adresini iletmeniz gerekmektedir.

Soru 7

Her bir proje paneli için maksimum mb sınırı var mıdır?

Cevap 7

Başvuru sırasında sisteme en fazla 2 adet 100x70 cm boyutlarında, yatay formatta, 150 ppi çözünürlükte (5906x4134px) JPG formatında panel yüklenmelidir.

Soru 8

Başvurum onaylandıktan sonra proje panellerimi eksiksiz ve doğru kaydettiğimi kontrol edebilir miyim?

Cevap 8

Son teslim tarihine kadar sistem üzerinden başvuru dokümanlarında değişiklik yapılabilmektedir. Başvuru tarihi sonrasında gerekli kontroller her başvuru için başvuru süreci sonrasında raportörlük tarafından yapılmakta ve sorun olması halinde sizlerle iletişime geçilerek sorunun giderilmesi sağlanmaktadır.

Soru 9

Başvuru onaylandıktan sonra, başvuru tarihleri içinde panellerde veya bilgilerde değişiklik yapabilir miyim?

Cevap 9

Son teslim tarihine kadar sistem üzerinden başvuru dokümanlarında değişiklik yapılabilmektedir. Başvuru tarihi sonrasında gerekli kontroller her başvuru için başvuru süreci sonrasında raportörlük tarafından yapılmakta ve sorun olması halinde sizlerle iletişime geçilerek sorunun giderilmesi sağlanmaktadır.

Soru 10

Yarışma paftalarında maket fotoğraflarımızı kullanabilir miyiz?

Cevap 10

Başvuru sırasında sisteme en fazla 2 adet 100x70 cm boyutlarında, yatay formatta, 150 ppi çözünürlükte (5906x4134px) JPG formatında panel yüklenmelidir. Panel tasarımı ile ilgili, adet (en fazla 2), boyutlar (100x70 cm) ve kullanım yönü (yatay) dışında uyulması gereken grafik bir format yoktur. Panel üzerinde projeyi ifade etmek için kullanılacak her türlü görsel, yazılı ürün, ve bunların grafik kullanım tercihleri başvuru sahibine aittir.

Soru 11

Stüdyo sorumlusu öğretim üyesinin e-posta adresi okulun vermiş olduğu mail olmak zorunda mı  yoksa kişisel mail adresini iletebilir miyiz?

Cevap 11

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

 

Proje yürütücüsünün kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi bulunmaması halinde, kurumsal hesabı bulunan başka bir proje yürütücüsünün, veya bölüm başkanının proje yürütücüsünün bilgisi dahilinde, ve onu temsilen başvurunuza onay vermesi yeterli olacaktır. Bu durumda belgeleri ve bilgileri olması gerektiği gibi doldurmanız, ancak ilgili kutucuğa onay için proje yürütücünüz adına onay vermeye yetkili kişinin kurumsal e-posta adresini iletmeniz gerekmektedir.

Soru 12

Online başvuru formunda yer alan öğrenci fotoğrafı kısmına yüklediğimiz fotoğrafın belirli bir standardı olmalı mı örneğin vesikalık mı olmalı veya arka planı düz olan herhangi bir fotoğrafı gönderebilir miyiz?

Cevap 12

Öğrenci fotoğrafı sisteme 150 ppi çözünürlükte (315x400px) JPG formatında yüklenmelidir. Bunlar dışında herhangi bir format kısıtlaması yoktur.

Soru 13

Online başvuru formunda yer alan İlgili Öğretim Üyeleri alanında bizim projemizle ilgilenen tek öğretim üyesini yazmamız yeterli olur mu yoksa o dönemde ders veren tüm öğretim üyelerini de mi yazmamız gerekiyor?

Cevap 13

Başvuru formunun ‘Proje Yürütücüsü Öğretim Üyeleri’ kısmında dönem boyunca proje dersini birlikte yürüttüğünüz öğretim üyelerini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olmaması halinde bu kısma yalnızca ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi’nin bilgileri yazılmalıdır. ‘Stüdyo Sorumlusu Öğretim Üyesi’ kısmına ise başvurunuza onay vermeye yetkili herhangi bir öğretim üyesinin iletişim bilgilerini vermeniz yeterlidir.

 

 

Soru 14

Kabul/Beyan Forumda yer alan Proje Yürütücülerinin Adı / Soyadı kısmına tek bir öğretim üyesi yazabilir miyiz çünkü bitirme projesini grup şeklinde almadık, tek bir öğretim üyesiyle aldık.

Cevap 14

Kabul / Beyan formundaki ‘Proje Yürütücülerinin Adı / Soyadı’ kısmına dönem boyunca proje dersini birlikte yürüttüğünüz öğretim üyelerini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmektedir. Tek bir proje yürütücüsü olması halinde, bu kısma tek bir isim yazılması yeterli olacaktır.


 

Soru 15

Proje paftaları ve içerdikleri görsellerin okuldaki teslimden (diploma projesi teslimi) farklı olarak değiştirilmesinin sınırı var mı?

Cevap 15

Başvuru sırasında sisteme en fazla 2 adet 100x70 cm boyutlarında, yatay formatta, 150 ppi çözünürlükte (5906x4134px) JPG formatında panel yüklenmelidir. Panel tasarımı ile ilgili, adet (en fazla 2), boyutlar (100x70 cm) ve kullanım yönü (yatay) dışında uyulması gereken grafik bir format yoktur. Panel üzerinde projeyi ifade etmek için kullanılacak her türlü görsel, yazılı ürün, ve bunların grafik kullanım tercihleri başvuru sahibine aittir.

 

Proje üzerinde, akademik takvim sonrasında Archiprix Türkiye 2022 başvurusu için veya başka sebeplerle düzenlemeler yapılabilir. Ancak bu düzenlemelerin projenin orijinal yaklaşımını ve fikirsel temellerini değiştirmemesi esastır. Bu değerlendirmeyi yapma ve projeye onay verme yetkisi proje yürütücüsü öğretim üyesindedir. Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.


 

Soru 16

Proje yürütücü onayıyla ilgili şu cümle “Yapılan her başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için proje panellerine ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onay vermesi gerekmektedir. Ancak başvuru yapan tüm projelerin onayları son başvuru tarihinden (30.12.2022) sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır.” kafamı karıştırdı. Projemi 30’una kadar yükleyebiliyorsam hocamın onaylayacağı en son tarih nedir? 30’una kadar onaylaması mı gerekiyor yoksa direkt siz mi onunla iletişime geçeceksiniz?

Cevap 16

Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.


 

Soru 17

Teslim ettiğim projeyi başka bir uluslararası yarışmaya da teslim etmem bir problem yaratır mı?

Cevap 17

Archiprix Türkiye 2022 için başvurusu yapılan projelerin, ulusal ve/veya uluslararası başka yarışmalara ve/veya ödül programlarına başvuruları konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.


 

Soru 18

Yarışma başvuruları ile ilgili şöyle bir sorun var. Başvuruda proje yürütücüsünün okul mail adresi isteniyor fakat ilgili proje yürütücüsü hocamız okuldan ayrıldı. Başvuru sırasında istenen okul mail adresi yerine kişisel mail adresi yazılabilir mi? Konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz?

Cevap 18

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

 

Proje yürütücüsünün kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi bulunmaması halinde, kurumsal hesabı bulunan başka bir proje yürütücüsünün, veya bölüm başkanının proje yürütücüsünün bilgisi dahilinde, ve onu temsilen başvurunuza onay vermesi yeterli olacaktır. Bu durumda belgeleri ve bilgileri olması gerektiği gibi doldurmanız, ancak ilgili kutucuğa onay için proje yürütücünüz adına onay vermeye yetkili kişinin kurumsal e-posta adresini iletmeniz gerekmektedir.


 

Soru 19

Yarışma şartnamesinde danışman onayı isteniyor, ancak benim danışman hocam artık mezun olduğum okulda çalışmıyor. Dersi ortak veren ve danışman hocamla ortak grupta olan ve hâlâ aynı okulda çalışan danışman hocanın iletişim bilgilerini yazarsam sorun olur mu?

Cevap 19

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

 

Proje yürütücüsünün kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi bulunmaması halinde, kurumsal hesabı bulunan başka bir proje yürütücüsünün, veya bölüm başkanının proje yürütücüsünün bilgisi dahilinde, ve onu temsilen başvurunuza onay vermesi yeterli olacaktır. Bu durumda belgeleri ve bilgileri olması gerektiği gibi doldurmanız, ancak ilgili kutucuğa onay için proje yürütücünüz adına onay vermeye yetkili kişinin kurumsal e-posta adresini iletmeniz gerekmektedir.


 

Soru 20

Sayın yetkili, benim bitirme projemde 30 adet a0 paftam vardı burada en fazla 2 adet 70*100 pafta isteniyor. Bu konuda projenin bütünlüğünün bozulmaması için bütün paftaları sizlere sunmam gerekiyor. Bu konuda ölçekleri küçültüp iki paftayamı sığdırıp sunmam gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olmanızı arz ederim...

Cevap 20

Başvuru sırasında sisteme en fazla 2 adet 100x70 cm boyutlarında, yatay formatta, 150 ppi çözünürlükte (5906x4134px) JPG formatında panel yüklenmelidir. Panel tasarımı ile ilgili, adet (en fazla 2), boyutlar (100x70 cm) ve kullanım yönü (yatay) dışında uyulması gereken grafik bir format yoktur. Panel üzerinde projeyi ifade etmek için kullanılacak her türlü görsel, yazılı ürün, ve bunların grafik kullanım tercihleri başvuru sahibine aittir.


 

Soru 21

Proje panellerinde kullanmamız gereken dil nedir? Turkce olmak zorunda mı? Bölümümüz ingilizceyse proje paftalarının dili ingilizce olabilir mi?

Cevap 21

Paneller üzerindeki açıklayıcı metinler mutlaka Türkçe olmalıdır. Ancak projenin ismi ya da çizimler üzerindeki ifadelerin hazırlandıkları orijinal dilde veya sonradan Türkçe’ye çevrilmiş halde sunulmaları tercihi yarışmacıya bırakılmıştır. Fırsat eşitliğinin sağlanması adına orijinal olarak yabancı dilde hazırlanmış tüm ürünlerin Türkçe’ye çevrilerek kullanılmaları tavsiye edilmektedir.


 

Soru 22

Merhaba, bitirme projemi okulumuza dışarıdan gelen bir mimardan yani ücretli öğretim görevlisinden aldım. Proje onayını ondan alabilir miyim? yoksa kadrolu bir öğretim görevlisi mi olması gerekiyor?

Cevap 22

Archiprix Türkiye 2022 kapsamında başvuru yapan projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili öğretim üyesinin (proje yürütücüsü) onayı gerekmektedir. Bu onay, projenin, adı geçen öğretim üyesi yürütücülüğünde, okulun ders kataloğu içinde açılan bir proje dersi kapsamında başvuru sahibi öğrenci tarafından tasarlanarak üretildiğinin belirlenmesi için gereklidir. Proje dersinin belirlenmiş bir yürütücüsünün olmaması, veya birden fazla sayıda yürütücüsünün olduğu durumlarda başvurunuza onay vermeye kimin yetkili olduğunu, sırasıyla proje yürütücülerine, resmi olarak proje dersini üzerinde bulunduran öğretim üyesine veya bölüm başkanlığına sorarak öğrenebilirsiniz. İletişim için, öğretim üyesinin kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi kullanılmalıdır. Google, Yahoo, Hotmail gibi adresler kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm projelerin onayları 30 Aralık 2022 tarihinden sonra yarışma raportörlüğü tarafından ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçilerek alınacaktır. Bu aşamada sorun yaşamamak için başvuru öncesinde proje yürütücüsü ile projenizin sisteme yükleyeceğiniz son halini paylaşmanız çok önemlidir. Öğretim üyesi tarafından onaylanmayan projelerin değiştirilmesine veya yeniden sisteme yüklenmesine izin verilmeyecektir.

 

Proje yürütücüsünün kurumsal (okulun alan adına bağlı) e-posta adresi bulunmaması halinde, kurumsal hesabı bulunan başka bir proje yürütücüsünün, veya bölüm başkanının proje yürütücüsünün bilgisi dahilinde, ve onu temsilen başvurunuza onay vermesi yeterli olacaktır. Bu durumda belgeleri ve bilgileri olması gerektiği gibi doldurmanız, ancak ilgili kutucuğa onay için proje yürütücünüz adına onay vermeye yetkili kişinin kurumsal e-posta adresini iletmeniz gerekmektedir.

bottom of page