top of page

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2023
JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri

Ali Dur  (Öğr. Görevlisi, Mimar / Kadir Has Üni.)
Boğaçhan Dündaralp (Mimar / ddrlp Mimarlık)
Devrim Çimen (Mimar / 8artı Mimarlık)
İnci Basa (Pr
of. Dr., Mimar / ODTÜ)
Sinem Çınar Kalenderoğlu (Öğr. Gör. Dr., Mimar / Atılım Üni.)


Yedek Jüri Üyeleri

Melek Pınar Uz Baki (Dr. Öğr. Üyesi., Mimar / Başkent Üni.)
Şirvan Yakut (Mimar, Archiprix Türkiye 2022 Birincisi)


Raportörler
Bengüsu Döngül (Y. Mimar, ODTÜ / Mimarlar Derneği 1927)

Ezgi Burçin Eroğlu (Mimarlık Öğr./ TOBB ETÜ)

Tolga Almalı  (Mimarlık Öğr./ TOBB ETÜ)

Ali Dur.jpg

ALİ DUR

Öğr. Görevlisi, Mimar / Kadir Has Üniversitesi

Mimar, tasarımcı ve araştırmacı Ali Dur, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. 2008 yılında İTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine The Cooper Union'da mimarlık yüksek lisansı ile devam etmiştir. Ali, 2008 yılı Archiprix Türkiye birincilik ödülü sahibidir. McKenzie Wark (Gamer Theory, Hacker Manifesto) ve Paul Miller (Dj Spooky) ile gerçekleştirdiği projesi New New Babylon (2011), CAA Konferansı, New Museum (New York) un düzenlediği The Festival of Ideas for The New City ve özel bir gösterim/panel etkinliği ile Cabinet Brooklyn'de sergilenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimari Tasarım programında, bu projenin devamında şekillenen doktora çalışmasını yakın zaman önce tamamlamıştır. 

 

Ali Dur, Antalya’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Mimarlık Bienali davetlisi olarak açık alanda 120m2’lik deneysel bir strüktür ve hacker-mekan çalışması ile “Şablon” teması kapsamında fikirlerini sergileme fırsatı bulmuştur. Kendisi THAT Magazine dergisi Mimari Editörlüğü, İstanbul Tasarım Bienali danışman kurul üyeliği ve ağırlıkla SALT Galata iş birliği ile gerçekleştirdiği atölyelerde misafir yürütücü görevleri almıştır. 

 

Farklı şehir ve okullarda 12 senedir tasarım dersleri veren ve tasarım süreçleri üzerine konuşan Ali, şu an Kadir Has Üniversitesi’nde tam-zamanlı öğretim görevliliği yapmakta; 2. Sınıf Mimari Stüdyo ve Çekirdek Program Tasarım dersi koordinatörlüklerini sürdürmektedir. Farklı mecra, ölçek ve ortalıklarla gerçekleştirdiği mimari eylem ve pratiklerini DURSTUDIO adı altında devam ettirmektedir. Ali, ayrıca longboard dansı ile ilgilenmektedir ve LBD İstanbul topluluğunun kurucularındandır.

boğaçhan dündaralp.JPG

BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Mimar / ddrlp Mimarlık

Archiprix (1997), Arkitera Genç Mimar Ödülü (2004), iki Ulusal Mimarlık Ödülü (1998, 2006) ve YEM (Yapı Endüstri Merkezi) Ödülü (2008) gibi ödüller başta olmak üzere ulusal pek çok ödül kazandı.  Projeleri ve çalışmaları Mies Van der Rohe Ödülleri, Aga Khan Ödülleri, Iakov Chernikov Ödülleri gibi uluslararası ödüllere nomine edildi. Eserlerinin bir kısmı “Genç Çizgiler / Young lines” adlı bir kitapta yayınlandı (2004). 2009 yılında The Architecture Foundation / London tarafından “İstanbul Para-doxa” adlı bir kitapla sonuçlanan Londra-İstanbul Uluslararası Değişim Programı için İstanbul şehrini temsil edecek üç mimardan biri olarak seçildi. 1. İstanbul Tasarım Bienali’nin (2012) bir parçası olarak, Joseph Grima’nın küratörlüğünü yaptığı “Adhocracy” sergisine davet edildi ve Yona Friedman’ın “Haliç Merkezi” projesiyle ilgili “Müdahale” de yer aldı. Ulusal Mimarlık Sergileri ve Ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri de bulanan Dündaralp, 2005’ten beri ddrlp adlı mimarlık ofisini yönetmekte ve farklı üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevliliği ve tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Mimari bilgi alanındaki çok pozisyonlu duruşu ve farklı mimari ölçeklerle ilgili tasarım çalışmaları ile çözüm stratejileri araştırmakta olan mimarlık ofisi son 10 yılda ağırlıklı olarak çocuk ve eğitim mekanları konusuna odaklanmıştır.

Devrim Çimen BW.png

DEVRİM ÇİMEN

Mimar / 8artı Mimarlık

1975 yılında Afyon’da doğdu. 1993 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden, 1998 yılında ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını kent merkezlerinde yaya ve araç ilişkisi üzerine hazırladığı tez ile bitirdi. Çeşitli dergi ve kitaplarda yazıları basılan ve 2010 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden “Urban Design Competitions as Discursive Practice in Turkey: 1980-2009” isimli çalışmasıyla doktora ünvanını alan Devrim Çimen’in ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı ve birçok ödülünün yanı sıra jüri başkanlıkları dahil jüri üyelik görevleri bulunmaktadır. Profesyonel iş yaşamına 8artı’da devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi ve İç Mimarlık Bölüm başkanıdır.

inci basa BW.jpg

İNCİ BASA

Prof. Dr., Mimar / ODTÜ

İnci Kale Basa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında lisans, 1990 yılında yüksek lisans ve 2000 yılında doktora derecelerini aldı. 2002-2004 yılları arasında İsviçre HTA–Bern’de doktora sonrası çalışmalarını gerçekleştirdi. 1996 yılında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 2015 yılına kadar çalıştığı bu kurumda Mimarlık Bölümü’nün kurulmasına akademik katkı verdi. 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2019 yılında profesör ünvanını aldı. 2020 yılından itibaren ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Mimarlık Lisansüstü Program Başkanı olan Basa, aynı zamanda Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doktora Yeterlik Komitesi Üyesidir. 2015-2018 yılları arasında kordinatörlüğünü yürüttüğü ikinci sınıf mimari tasarım stüdyolarının yanı sıra “Introduction to Architectural Research” ve “Architecture and Discourse” isimli kuramsal lisansüstü dersleri vermektedir. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez yürütücülüğü bulunmaktadır. MİMED (2016), Çuhadaroğlu (2018), METU Chair’s Award (2015 ve 2018), Bilkent Barış Eyikan (2018 ve 2020) ve Mimarlar Derneği 1927 (2020) öğrenci proje yarışmalarında jüri üyelikleri yapmıştır. Bilimsel yayınları “Design Studies”, “International Journal of  Technology and Design Education”, “International Journal of Environmental Studies”, “International Journal of  Art and Design Education”, “Open House International”, “The Educational Forum”, “Journal of Urban History” ve “Turkish Historical Review” gibi uluslararası hakemli dergilerde yer almıştır. Bu çalışmalarla TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri ve WoS Makale Ödülleri kazanmıştır. Araştırma konuları dil ve mimarlık ilişkisi, mimarlıkta söylem analizi, kentsel/kamusal mekan, mimarlık eğitimi, mimarlık kuramı ve Türk mimarlığı yakın tarihidir.

Sinem Çınar BW_edited.jpg

SİNEM ÇINAR KALENDEROĞLU

Öğr. Gör. Dr., Mimar / Atılım  Üniversitesi

Doktora, yüksek lisans ve lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. Başta ODTÜ olmak üzere, TEDÜ, Bilkent ve Çankaya Üniversitelerinde ders verdi. Mimari tasarım eğitimi ve tasarım kuramı üzerine çalışan Sinem Çınar doktora sürecinde Paris Fondation Le Corbusier’de araştırma yaptı. Uzun yıllar mimari proje ve uygulama alanlarında da deneyim sahibi olan Çınar, Proje Baraka ve Baraka Tasarım Akademisi’ni kurmuştur. Mimarlar Derneği 1927’nin Yönetim Kurulu’nda yer almıştır.  Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak 3. Sınıf Mimari Tasarım Stüdyosuna girmektedir.

melek_pınar_uz_baki_foto.png

MELEK PINAR UZ BAKİ

Dr. Öğr. Üyesi., Mimar / Başkent Üniversitesi

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bölüm birinciliği ile aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü’ne geçiş yaptı. 2013 yılında mimarlık lisans eğitimini bölüm beşinciliği derecesi ile tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini sürdürürken, ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak 2013-2016 yılları arasında kentsel ve mimari tasarım projelerinde yer aldı. 2016 yılında mimari temsil, müze mekanları, farklı temsil yöntemleri ve araştırmaları üzerine yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2022 senesinde ODTÜ Mimarlık Programı’nda mimari yapım bilgisi, süreçleri, aktörleri ve söylem araştırmaları üzerine yürüttüğü doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen Doktora Performans Ödülü’nü aldı. Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2015-2019 yılları arasında araştırma görevlisi, 2019-2023 arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2023 yılı itibariyle de aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Eş zamanlı olarak 2019’dan bu yana Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü tasarım stüdyoları derslerini yürütmektedir. Başkent Üniversitesi ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi ortaklığında, Modern dönem Ankara yapıları ve mimarları üzerine gerçekleştirilen “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” araştırma/belgeleme projesi ekibinde yer almaktadır. Ayrıca, Mimarlar Derneği 1927’de Yönetim Kurulu üyesidir.

sirvanyakut.jpg

ŞİRVAN YAKUT

Mimar, Archiprix Türkiye 2022 Birincisi

Şirvan Yakut, 2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. ‘Self-Assembly: matter effects in archeological site’ isimli projesiyle Archiprix TR 2022 kapsamında birincilik ödülünü aldı. Aynı proje İstanbul Teknik Üniversitesi 2021-2022 Bahar Dönemi diploma seçkisine seçildi ve ödüllendirildi. 17. İstanbul Bienali kapsamında sergi asistanı ve görevlisi olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfında çalıştı. Şu an kurucusu olduğu Terra Architecture bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Abstract Black Wave

BENGÜSU DÖNGÜL

Y. Mimar, ODTÜ / Mimarlar Derneği 1927

Bengüsu Döngül, 2018 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık Tarihi alanında Yüksek Lisans derecesini 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'nda doktora öğrencisidir. Mimarlar Derneği 1927'de yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.

Abstract Black Wave

EZGİ BURÇİN EROĞLU

Mimarlık Öğr. / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ne başladı. Ortak Öğretim Programı kapsamında stajlarını Prota Mühendislik'te  (2021 Yaz) , Azaksu Mimarlık'ta  (2022 Bahar) ve Mimarlar Derneği 1927'de (2023 Güz) tamamladı. Şu an Mimarlık Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Abstract Black Wave

TOLGA ALMALI

Mimarlık Öğr. / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2021 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ne başladı. Ortak Öğretim Programı kapsamında ilk stajını Yüksel Proje'de  (2022 Yaz)  tamamladı. Şu an Mimarlar Derneği 1927'de ikinci stajına devam etmektedir.

bottom of page