top of page

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2022

JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri

Ayşen Savaş Sargın (Prof. Dr., Mimar / ODTÜ)
A. Tamer Başbuğ (Mimar / TH&İdil Mimarlık)
Özgür Ediz (Prof. Dr., Mimar / Bursa Uludağ Üni.)
Sıddık Güvendi (Mimar / Nous Mimarlık)
Zuhal Kol (Mimar / OPENACT)


Yedek Jüri Üyeleri

Gizem Deniz Güneri Söğüt (Dr. Öğr. Üyesi., Mimar / Atılım Üni.)
Yakup Cesur (Mimar, Archiprix Türkiye 2021 Birincisi)


Raportörler
Zeynep Soysal (Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üni.)

Burak Dönmez (Y. Mimar, Ar. Gör. / TOBB ETÜ)
Utku Doğanay (Mimar / TOBB ETÜ)

AysenSavas_edited_edited.jpg

AYŞEN SAVAŞ SARGIN

Prof. Dr., Mimar / ODTÜ

Ayşen Savaş Sargın, ODTÜ’de lisans, Bartlett (Londra) Mimarlık Okulu’nda yüksek lisans eğitimi gördü. Doktora çalışmalarını Massachusetts Institute of Technology (MIT) Tarih, Kuram ve Eleştiri Programı’nda tamamladı. Müze bilimi ve müzyografi alanlarındaki uzmanlığı kapsamında, aralarında Sabancı Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi ve Erimtan Arkeoloji Müzesi’nin de yer aldığı birçok müzenin kurulma süreçlerine katkıda bulundu ve tasarım aşamalarını yönetti. ICOM, Sanart gibi kültür kurumlarına yaptığı katkıların yanı sıra, başarıları arasında AIA Mimari Ödülü, AAUW Araştırma Ödülü, Schlossman Tarih Araştırma Ödülü, Sir John Soane Müzesi, CCA ve Bologna Üniversitesi bursları ve ‘Keeping It Modern Project’ Getty Vakfı ödülü bulunmaktadır. Halihazırda, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırmalarını sürdürmekte ve mimari tasarım derslerinin yanı sıra, özellikle temsil kuramlarına odaklanarak, perspektif, maket, sayısal modelleme ve fotoğraf gibi farklı mimari iletişim ortamları üzerine dersler vermektedir.

TamerBasbug.jpg

A. TAMER BAŞBUĞ

Mimar / TH&İdil Mimarlık

A. Tamer Başbuğ, 1980 yılında ADMMA Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Hasan Özbay ile ‘TH Mimarlık Grubu’nu, 1987 yılında Hasan Özbay ve Baran İdil ile birlikte TH&İDİL Mimarlık Ltd. Şti.’ni kurdu. 1994-1996 yılları arasında, kurucu üyelerinden olduğu Türk Serbest Mimarlar Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller kazandı, jüri üyeliği yaptı. Mimarlar Odası’nın ‘Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ programının kurucularından oldu ve aynı programın 5. dönem ödül jürisinde bulundu. Faal olarak çeşitli görevler üstlendiği Mimarlar Odası’nın İzmir Şubesi’nde, 2002-2008 yılları arasında şube başkanı olarak görev yaptı. 1991-1993 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, 1996-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005-2007 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 2012-2015 yılları arasında Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.1996’dan bu yana TH&İDİL Mimarlık bünyesindeki çalışmalarını İzmir’den yürütmektedir.

ÖzgürEdiz.jpg

ÖZGÜR EDİZ

Prof. Dr., Mimar / Bursa Uludağ Üniversitesi

Özgür Ediz, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nü 1992 yılında bitirdi. Bir süre yurt içi ve yurt dışında serbest mimarlık çalışmalarına devam etti. 1995 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı’nda yüksek lisans tezini tamamladı. 1994 yılında kurulan, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2003 yılında, katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak yer aldı. Bu süreçte İTÜ’de hazırladığı ‘Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım’ adlı doktora tezini tamamladı. Gerek serbest, gerekse akademik süreçte birçok mimari tasarım ve uygulamaları, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Ödülleri arasında; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve İstanbul Pendik Belediyesi Yarışmasında Satın Alma ödülü, Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışması’nda 3.’lük ödülü, Iğdır Eğitim Kampüsü Yarışmasında 2.’lik ödülü, Gaziantep Eğitim Kampüsü yarışmasında 3.’lük ödülü sayılabilir. Akademik uzmanlık alanı kapsamında ilgi alanları ve yayın konuları arasında, ‘Sayısal Tasarım’, ‘Fraktal Geometri’, ‘Kaos Teorisi’, ‘Güncel Mimarlık Problemleri’, ‘Mimari Tasarım Kuramları’ ve ‘Tasarım Süreci Problematiği’ bulunmaktadır. Daha önce Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda senatörlük bölüm başkanlığı görevi dahil olmak üzere birçok idari ve akademik görevde bulunan Prof. Dr. Özgür Ediz halen Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

SıddıkGuvendi.jpg

SIDDIK GÜVENDİ

Mimar / Nous Mimarlık

Sıddık Güvendi, 2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Usta Mimarlar Tasarım Atölyesi bünyesinde ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında yardımcı mimar olarak görev yaptı ve çeşitli ödüller kazandı. 2007-2010 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da çeşitli ekiplerde yer aldı. 2011 yılında Kolektif Mimarlar Ltd.’yi kurdu. Ulusal, uluslararası ve davetli proje yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. 2017 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne layık görüldü. Çeşitli yarışma, yarıyıl ve bitirme projelerinde jüri üyesi olarak görev aldı. Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Çalışmalarını kurucusu olduğu Nous Mimarlık | Tasarım Ltd. bünyesinde sürdürmektedir.

ZuhalKol.jpg

ZUHAL KOL

Y. Mimar / OPENACT

Zuhal Kol, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Mimarlık Fakültesi birincisi olarak, 2013 yılında ise Cornell Üniversitesi Master of Architecture + Urban Design Programı’ndan mezun oldu. 2012-2013 yılları arasında Cornell AAP'deki çalışmaları sırasında, ‘Petropolis of Tomorrow’ araştırma ekibinin üyesiydi ve araştırma görevlisi olarak Cornell’de çalıştı. Bu araştırmadaki çalışmaları 2016’da Lizbon Triennale’de sergilendi. Kol, güncel çalışma ve araştırmaları, kamusal alan, altyapı ve ekolojik girdilerin kesişimindeki tasarım ilişkilerine odaklanan Openact Architecture’ın kurucu ortağıdır. Madrid ve İstanbul’da kayıtlı büroları olan stüdyonun projeleri farklı ülkelerde, çeşitli ölçeklerde mimari ve kentsel tasarım işlerini içermektedir. Zagreb ‘Swap on the River’ ve Bandırma Tasarım Parkı projeleri, yarışmalarda birincilik ödülü sonrası Hırvatistan ve Türkiye’de uygulamaya geçen yarışma projeleridir. Makale ve projeleri birçok ulusal ve uluslararası yayında yer almış ve işleri birçok uluslararası platformda sergilenme olanağı bulmuştur. Profesyonel aktiviteleri süresince çeşitli akademik kurumlarda ve tasarım festivallerinde konuşmacı, davetli eğitmenlik, jüri üyeliği ve çalıştay yürütücülüğü görevlerinde yer aldı. 2020-2022 yılları boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi ve AURA İstanbul’da stüdyo yürütücülüğü yapmıştır.

GizemDenizGuneri2.jpg

GİZEM DENİZ GÜNERİ SÖĞÜT

Dr. Öğr. Üyesi., Mimar / Atılım Üniversitesi

Gizem Deniz Güneri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 2005 yılında birincilikle mezun oldu. Fulbright bursiyeri olarak eğitim gördüğü Columbia Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Koruma Okulu’ndan yüksek mimar ve kentsel tasarım uzmanı ünvanlarını aldı. 2007 yılında Foster + Partners mimarlık ofisine katıldı. Burada çalıştığı dönemde çeşitli yarışma ve uygulama projelerinde rol aldı. 2014 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Programı’nda doktorasını tamamladı ve araştırmalarını Harvard Üniversitesi Tasarım Okulu’nda sürdürdü. Kentsel mekanı farklı ölçek ve kırılımlarda irdeleyen çalışmaları ulusal ve uluslararası çeşitli fonlar ve ödüllerle desteklendi. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleleri, bildiri ve sunumları bulunan Güneri, şu anda Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

YakupCesur.jpg

YAKUP CESUR

Mimar, Archiprix Türkiye 2021 Birincisi

Yakup Cesur, 2021 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. ‘The Reunion’ isimli projesiyle Archiprix 2021’de 1. oldu. Aynı proje Mimarhane tarafından düzenlenen Seçki 2021’de sergilenmeye hak kazanan projeler arasında yer aldı. Erasmus+ programı kapsamında ReNa Design Architecture’da 2 ay çalıştı. Şu an serbest olarak ürettiği projeler ile mimarlık pratiğini sürdürmektedir.

ZeynepSoysal_.jpg

ZEYNEP SOYSAL

Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üniversitesi

Zeynep Soysal, 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık alanında
Yüksek Lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an Orta Doğu
Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde doktora öğrencisi ve Atılım Üniversitesi’nde Araştırma
Görevlisi olarak çalışmaktadır.

BurakDonmez.jpg

BURAK DÖNMEZ

Y. Mimar, Ar. Gör. / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Burak Dönmez, 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2018 yılına kadar çeşitli şirketlerde mimar olarak çalıştı. 2019 yılında ODTÜ Yapı Bilimleri programında yüksek lisansını tamamladı. Materiart projesi kapsamında Lizbon'da düzenlenen ‘The Deck’ ve Özel Tevfik Fikret Okulları Ankara’da düzenlenen ‘Eğlenceni Tasarla’ çalıştaylarında yürütücü olarak görev aldı. 2021 yılında Rethinking The Future (RTF) Ödüllerinde Spor ve Rekreasyon alanında 3.’lük ödülü, 2022 yılında Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Yarışması’nda Eşdeğer 1.’lik ödülü aldı. Mimarlık pratiğinde çalışmalarını sürdüren BuG Atölye’nin kurucu ortağıdır ve aynı zamanda ODTÜ Yapı Bilimleri programında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2018’den bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

UtkuDoganay.jpg

UTKU DOĞANAY

Mimar / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Utku Doğanay, 2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 2021 yılına kadar TEĞET Mimarlık’ta çalıştı. 2021 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’na başladı. Bu süreç boyunca ulusal ve uluslararası mimari yarışmalara katılım göstermiştir. 2022 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması’nda 4. Mansiyon, 2021 yılında Young Visionary Architecture Competition Transportation Category’de 1. Runner Up ve 2019 yılında İzmir Elektrik Fabrikası Ulusal Mimari Öğrenci Yarışması’nda Eşdeğer Mansiyon ödülleri almıştır. e-CREHA (education for Climate Resilient European Architectural Heritage) projesi kapsamında Eindhoven ve Termoli’de düzenlenen atölyelere katılım gösterdi. Yüksek lisans programının yanında 2021 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim asistanı olarak görev yapmaktadır.

bottom of page