top of page

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2021

JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri

Ali Cengizkan (Prof. Dr., Mimar / ODTÜ)
Şebnem Yücel (Prof. Dr., Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / MEF Üni.)
Murat Sönmez (Dr. Öğretim Üyesi, Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / TOBB ETÜ)
Deniz Aslan (Doç. Dr., Mimar / DS Mimarlık)
Pınar Kesim Aktaş (Mimar / caps.office)


Yedek Jüri Üyeleri

Nazlı Ece Ünsal (Y. Mimar / TEĞET, RE-Lab)
Polen Yurtan (Mimar, Archiprix Türkiye 2020 Birincisi)


Raportörler
Zeynep Soysal (Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üni.)

Başak Eren (Y. Mimar, Ar. Gör. / MEF Üni.)
Murad Adalı (Mimar, Ar. Gör. / MEF Üni.)

AliCengizkan.jpg

ALİ CENGİZKAN

Prof. Dr., Mimar / ODTÜ

Mimar, mimarlık ve kent tarihçisi, şair; Ali Cengizkan, 1978 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisansını (1981; ‘Komşuluk Olgusunun Sosyo-Fiziksel Boyutları’) ve Doktorasını (2000; ‘Türk Konut Mimarlığında Söylemsel Oluşumlar: Ankara, 1948-1962’) aynı fakülte programlarında tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı (1994-1998), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Derleyeni (2002-2013) ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (2012-2015) gibi pozisyonlarda bulunan Cengizkan, 1981-2015 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans stüdyoları yürüttü; konut tasarımı, kent ve konut tarihi dersleri verdi. Cengizkan, 2015-2021 yılları arasında TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve mesleki araştırmaları, görevleri, yarışma jüri üyelikleri, katıldığı ve ödüller aldığı çalışmaları, bilimsel makale ve bildiriler ile sunumları bulunmaktadır. Araştırmaları, mimarlık eğitimi, kent tarihi, erken cumhuriyet dönemi mimarlığı, konut tasarımı ve tarihi, Ankara tarihi ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşmaktadır. 10 şiir kitabı, çok sayıda şiir çeviri kitabı ve şiir poetikası üzerine denemelerini bir araya getiren kitabı bulunmaktadır.

SebnemYucel.jpg

ŞEBNEM YÜCEL

Prof. Dr., Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / MEF Üniversitesi

Şebnem Yücel, 1993 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında devlet bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1998’de University of Cincinnati’de yüksek lisans, 2003 yılında da Arizona State University’de doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Türkiye’ye dönerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) göreve başladı. 2018 yılına kadar İzmir’de İYTE ve çeşitli özel üniversitelerde mimarlık tarihi, kuramı ve mimari tasarım stüdyosu derslerine giren Yücel aynı zamanda İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ulusal proje yarışmalarında jüri üyeliği ve uluslararası konferanslarda sunumları olan Yücel’in akademik çalışmaları mimarlıkta kültürel kimlik, batı-dışı modernlik ve temsiliyet konularına odaklanmaktadır. Yayınları arasında ‘Minority Heterotopias: The Cortijos of Izmir’ (2016, ARQ: Architectural Research Quarterly) ‘Regional/Modern and the Rest’ (2015, Architecture, Culture, Interpretation); ve ‘Identity Calling: Turkish Architecture and the West’ (2007, Architecture, Ethics and the Personhood of Place) yer almaktadır. Şu anda MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmakta ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

MuratSonmez.jpg

MURAT SÖNMEZ

Dr. Öğretim Üyesi, Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / TOBB ETÜ

Murat Sönmez, 1998 yılında ESOGÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl akademik kariyerine başladı. ‘Simulakr ve Simülasyon kavramları üzerinden kent okuması’ başlıklı tezi ile yüksek lisans, ‘Güncel Mimarlıkta Cephe/Yüzey Tartışmaları’ başlıklı teziyle doktora derecelerini aldı. 2003-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, 2009-2010 yılları arasında Hollanda’da Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam etti. Sönmez, halen TOBB ETÜ Mimarlık Bölümünde akademik kariyerine devam etmekte olup, Nisan 2020 tarihinden itibaren Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Akademik çalışmalarını, ‘y ı k ı m e k i b i’ adını verdiği mimari tasarım stüdyosu, ‘y a p ı m e k i b i’ adını verdiği 1. sınıf, birinci ve ikinci dönemlerde yürütücülüğünü yaptığı Yapı Teknolojileri dersleri ve yüksek lisans Mimari Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında sürdürmektedir. Teorik çalışmalar ile pratikteki uygulamaları birleştirmek isteği ile bugüne kadar, çeşitli tasarım ve uygulamalar gerçekleştirmiş ve katıldığı ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarından ödüller almıştır.

DenizAslan.jpg

DENİZ ASLAN

Doç. Dr., Mimar / DS Mimarlık

Deniz Aslan, 1986 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mimar olarak mezun oldu. 1989 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Doktora Programı’nı bitirerek doktor unvanı, 2018 yılında doçent unvanı aldı. 1989-2017 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Aslan, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası projeler üretmiş, birçok yarışmada ödül kazanmış, tasarımları ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarda ve yarışmalarda da jüri üyesi olarak yer alan Deniz Aslan, DS Mimarlık kurucu ortağıdır. 

PınarKesimAktaş.jpg

PINAR KESİM AKTAŞ

Mimar / caps.office

Pınar Kesim Aktaş, 2012 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olup, 2013 yılında aynı üniversitede kentsel tasarım yüksek lisansına başladı. 2015 yılında ‘GreenCoat’ projesi ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknogirişim desteği kazanan ekibe önderlik etti. Aynı yıl kurulan caps. tasarım firması bünyesinde kurucu ortak olarak 2 yıl boyunca ‘GreenCoat’ projesinin yürütücülüğünü yaptı; bu kapsamda ar-ge çalışmalarını koordine etti, ürün ve iş geliştirme süreçlerini yönetti. 2014’ten itibaren farklı ölçeklerde tasarım ve master plan projelerinde yer alan Aktaş, ulusal ve uluslararası mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında 30’un üzerinde ödül kazandı. 2020 yılı itibariyle ödül aldığı yarışmalar arasında Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı Yarışması (uluslararası), İzmit Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması, Bakırköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, Salacak Kentsel Tasarım Yarışması, Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Kentsel Tasarım Yarışması ve Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması yer almaktadır. Aktaş, 2021 yılında GEMSS’21 Genç Mimarlar seçkisinde yer aldı.

NazliUnsal.jpg

NAZLI ECE ÜNSAL

Y. Mimar / TEĞET, RE-Lab

Nazlı Ünsal, 2013 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Erasmus Programı ile Belçika Sint-Lucas Faculteit Architectuur’da eğitim gördü. 2016 yılında New York Columbia Üniversitesi GSAPP AAD (M.Sc. Advanced Architectural Design) Programı’ndan ‘Along the Border’ isimli önerisiyle W. Kinne Fellows Traveling Prize ödülü alarak mezun oldu. TEĞET Mimarlık ve ODA New York ile mimari/iç mimari konsept tasarım, proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer aldı. GMW Mimarlık ekibinde Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan Irak Merkez Bankası Projesi’nin tasarım geliştirme, BIM projesi ve ihale proje süreçlerinde yer aldı. Profesyonel çalışmalarına paralel olarak, 2019 yılından itibaren Bahçeşehir, MEF ve Bilgi Üniversitesi'nde iç mimari stüdyo ve seçmeli ders vermektedir.

PolenYurtan.jpg

POLEN YURTAN

Mimar, Archiprix Türkiye 2020 Birincisi

Polen Yurtan, 2020 yılında MEF Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında ve lisans eğitiminden hemen sonra katıldığı yarışmalardan ödüller aldı. Lisans eğitiminin son döneminde yaptığı proje Archiprix International-Addis Ababa (The World’s Best Graduation Projects) seçkisine seçilerek uluslararası platformlarda yer aldı ve yayınlandı. Lisans eğitiminden hemen sonra DS Mimarlık firmasında mimar olarak çalıştı ve MEF Üniversitesinde temel mimari anlatı araçları üzerine kurgulanmış dersin yürütücülüğünü yaptı. Erasmus programı kapsamında Barcelona’da Guallart Architects’ de 2 ay çalıştı ve Institute for Advance Architecture of Catalonia (IAAC) workshoplarında yer aldı. Şu an Kopenhag’da 3XN Architects’de stajyer mimar olarak çalışıyor.

ZeynepSoysal_.jpg

ZEYNEP SOYSAL

Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üniversitesi

Zeynep Soysal, 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık alanında
Yüksek Lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an Orta Doğu
Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde doktora öğrencisi ve Atılım Üniversitesi’nde Araştırma
Görevlisi olarak çalışmaktadır.

BasakEren.jpg

BAŞAK EREN

Y. Mimar, Ar. Gör. / MEF Üniversitesi

Başak Eren, 2015 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine bir dönem Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde gittiği Universita Degli Studi di Ferrara’da devam etti. 2015 yılında Şehir ve Bölge Planlama Yandal Programı’nı da tamamladıktan sonra, bir mimarlık ofisinde çeşitli konu ve ölçeklerdeki projelerde çalıştı. 2017 yılında İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2020 yılında tamamladı. Bu süreçte öğrenci ve profesyonel olarak katıldığı mimari proje yarışmalarında ödüller aldı. 2016 yılından itibaren MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

MuradAdalı.jpg

MURAD ADALI

Mimar, Ar. Gör. / MEF Üniversitesi

Murad Adalı, lisans derecesini MSGSÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Meslek pratiğine İstanbul’da bir mimarlık ofisinde çalışarak giriş yaptı, daha sonra çalışmalarını kurucu ortağı olduğu ofis çerçevesinde sürdürdü. Katıldığı ulusal ve uluslararası mimari tasarım yarışmalarının ödül gruplarında yer aldı. Akademik kariyerine başladığı Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, 2019-2021 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Lisansüstü eğitimini halen İTÜ Mimari Tasarım Programı’nda sürdürmekte; 2021 yılından itibaren de MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

bottom of page