top of page

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2020

JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri
Arzu Erdem (Prof. Dr. Öğr. Üyesi, Mimar / Kadir Has Üni.)
Zeynep Ataş (Dr. Öğr. Üyesi, Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / Mardin Artuklu Üni.)
Bünyamin Derman (Y. Mimar / DB Mimarlık)
Ramazan Avcı (Mimar / SCRA Mimarlık)
Buşra Al (Y. Mimar / Plug Ofis)


Yedek Jüri Üyeleri
Bahar Avanoğlu (Y. Mimar, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üni.)
Efe Kurtoğlu (Mimar, Archiprix Türkiye 2019 Birincisi)


Raportörler
Zeynep Soysal (Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üni.)
Nejat Emre Özen (Mimar, Ar. Gör., Kadir Has Üni.)
Altan Başık (Mimar, Kadir Has Üni.)

ArzuErdem_.jpg

ARZU ERDEM

Prof. Dr. Öğr. Üyesi, Mimar / Kadir Has Üniversitesi

Arzu Erdem, 1983 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Lisans, 1985 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında
doktora çalışmalarını tamamlayarak Doktora derecelerini almıştır. 1991-1992 yılları arasında
UCLA_GSAUP’de Misafir Araştırmacı olarak akademik çalışmalarını sürdürmüştür. İTÜ Mimarlık
Fakültesi’nde 1988-2009 yılları arasında Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak
görev alan Arzu Erdem, aynı üniversitede 2012-2013 yıllarında Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev
yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini
yürütmüştür. 2017 yılında göreve başladığı KHAS Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve
eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve
mesleki araştırmaları, görevleri, yarışma jüri üyelikleri, katıldığı ve ödüller aldığı yarışma projeleri,
profesyonel mimari projeleri, uygulamaları, çalışmaları, bilimsel makale ve bildiriler ile sunumları
bulunmaktadır. 2012 yılında Istanbul Su Medeniyetleri Projesi ile koruma dalında Ulusal Mimarlık Ödülü
almaya hak kazanan mimari ekibin içinde yer almıştır. Araştırmaları, mimarlık eğitimi, tasarım pedagoji ve süreçleri, bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri alanlarında yoğunlaşmaktadır. Yürütücülüğünde tamamlanmış 34 yüksek lisans tezi ile 17 doktora tezi bulunmaktadır. 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali’nin Türkiye Bilim Komitesi’nde yer almıştır. Prof. Erdem aynı zamanda doğal hayat ve bio-çeşitlilik konularında çalışma ve araştırmaları bulunan Rubicon Foundation’ın  (Hollanda) ve İŞ GYO_Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

ZeynepAtas_.jpg

ZEYNEP ATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi, Mimarlık Bölüm Bşk., Mimar / Mardin Artuklu Üniversitesi

Zeynep Ataş, 2016 yılından bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Bölümü'nde tamamladıktan sonra Yüksek Lisans derecesini Rice University, Mimarlık Okulu'ndan 2005
yılında almıştır. Doktorasını İTÜ’de tamamlayan Ataş, 2005-2016 yılları arasında İTÜ Mimarlık
Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılında konuk araştırmacı olarak London School of Economics, Cities Araştırma Merkezi'nde bulunmuştur. Araştırma alanları, enformel mimarlık, kentsel
coğrafya, kentleşme tarihi ve veri görselleştirme olarak sıralanabilir.

BunyaminDerman_.jpg

BÜNYAMİN DERMAN

Y. Mimar / DB Mimarlık

Bünyamin Derman, 1989’da Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesiyle mezun oldu. 1988-1996 yılları arasında aynı üniversitenin, 1999-2004 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi mimari tasarım atölyelerinde dersler verdi. Çeşitli dönemlerde İTÜ, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde proje jürilerinde bulundu, konferanslar verdi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders vermektedir. 1995 yılında Dilek Topuz Derman ile DB Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Sti.’yi kurdu. O tarihten bu yana mesleki çalışmalarına kendi bürosunda devam etmektedir. 1990 ‘ların başından bugüne kadar girdiği ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışmadan 10 ‘u birincilik olmak üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanmış, jüri üyelikleri yapmıştır.

RamazanAvcı_.jpg

RAMAZAN AVCI

Mimar / SCRA Mimarlık

Ramazan Avcı, Lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde
tamamladı. Mezuniyetinin ardından TH&İdil Mimarlık Ankara ve İzmir bürolarında görev aldı. Çeşitli
ekiplerle ürettiği kolektif işler ve mimari proje yarışmalarıyla başlayan çalışmaları, 2009 yılında Seden
Cinasal ile birlikte İzmir’de kurulan SCRA Mimarlık Ofisi ile kurumsal bir yapıya kavuştu. Çalışmalarını halen bu ofis bünyesinde Ankara’da sürdürmektedir. Katıldığı birçok mimari proje yarışmasında ödüller almıştır. 2014-2019 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Stüdyosu'nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerine konuk jüri üyesi olarak davet edilmekte ve ulusal mimari proje yarışmalarında jüri çalışmalarına katılım sağlamaktadır. Mesleki pratiğinin yanında Mimarlar Derneği 1927 üyesi olarak mimarlık mesleği ile ilgili çalışma ve etkinlerde yer almaktadır.

BusraAl_.jpg

BUŞRA AL

Y. Mimar / Plug Ofis

Buşra Al, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine 2008-2010 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda devam etti. 2010 yılında bitirdiği Yüksek Lisans programının ardından çeşitli ofislerde görev aldı. 2014 yılında Plug Ofis’i kurdu. Öğrenciliği sırasında S.O.S - Akm, Archprix Türkiye’nin de aralarında bulunduğu öğrenci yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. 2014’ten bu yana Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması (1.Ödül), İTÜ İşletme Fakültesi Yarışması (1. Mansiyon), Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı Yarışması (Eşdeğer Ödül), Adana Sucuzade Kent Meydanı Mimarı Proje Yarışması (1. Ödül), Antalya Muratpaşa Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması (2. Ödül), Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Yarışması (Mansiyon) ve Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı Yarışması’nda (Mansiyon) ödüller alarak profesyonel  hayatına devam etti. Çalışmalarına kurucusu olduğu Plug Ofis’te devam etmektedir. Kadir Has Üniversitesi, Aura İstanbul gibi kurumlarda stüdyo yürütücülüğü yapmıştır.

BaharAvanoglu_.jpg

BAHAR AVANOĞLU

Y. Mimar, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bahar Avanoğlu, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde almıştır. İTÜ’de devam ettiği lisansüstü çalışmalarıyla birlikte mimari temsile yönelmiş ve çalışmasını 'Temsil Ortamlarının Düşünülemeyen Mekanları' isimli teziyle tamamlamıştır. Bursla kabul edildiği The Cooper Union’da mimari temsil üzerine irdelemelerine devam etmiş ve 'Paralaks Mekanı İnşa Etmek' tezini sunmuştur. Terreform ONE’da araştırmacı mimar olarak çalışmıştır. Mimari temsil, mimari çizim ve mimari tasarımda ezoterik düşünce üzerine irdelemelerine İTÜ’de doktora programında halen devam ediyor, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve MEF’te yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

EfeKurtoglu_.jpg

EFE KURTOĞLU

Mimar, Archiprix Türkiye 2019 Birincisi

Efe Kurtoğlu, 2013 yılında başladığı Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitiminin ardından 2015
yılında geçiş yaptığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü'nden 2019 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında öğrenci değişim programı ile bir süre Almanya'da eğitim almıştır. 2019 yılında Çanakkale için önerdiği 'Ludic Plant' adlı projesi İzmir Akdeniz Akademisi sergisi, İzmir SMD Bitirme Projeleri Yarışması Sergileme Ödülü ve 'Archiprix Türkiye 2019 / 1. Ödül' ünü almıştır. Şu anda Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde ağırlıklı olarak yarışma projelerinde yer almakta ve dijital ilüstrasyonla
ilgilenmektedir.

ZeynepSoysal_.jpg

ZEYNEP SOYSAL

Y. Mimar, Ar. Gör., Atılım Üniversitesi

Zeynep Soysal, 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık alanında
Yüksek Lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an Orta Doğu
Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde doktora öğrencisi ve Atılım Üniversitesi’nde Araştırma
Görevlisi olarak çalışmaktadır.

NejatEmreOzen_.jpg

NEJAT EMRE ÖZEN

Mimar, Ar. Gör., Kadir Has Üniversitesi

Nejat Emre Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 2017 yılında mezun
olmuştur. 2017-2018 yıllarında Hilmi Güner Mimarlık'ta çeşitli projelerin tasarım ve uygulamalarında görev
almıştır. 2018 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı'na devam
etmekte olup; birçok atölyeye katılmış, akademik projelerde görev almış ve çalışmaları çeşitli yerlerde
sergilenmiştir. 2020 yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

AltanBasik_.jpg

ALTAN BAŞIK

Mimar, Kadir Has Üniversitesi

Altan Başık, 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında Emre Arolat Araştırma ve Anlama Bursu'nu aldı. 2011-2014 yılları arasında Özsoy Mimarlık Ofisi’nde, 2015-2017 yılları arasında Hiyeldaim İç Mimarlık Ofisi’nde çalıştı. 2015 yılında başladığı İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda başladığı lisansüstü eğitimine 2019 yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Bölümü'nde devam etmektedir. Lisansüstü eğitimi sürecinde 2017 yılında 20. Generative Art ve 2018 yılında 22. SIGradi International konferanslarında akademik araştırmaları yayınlandı. 2020 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde (Exploratory Drawing) Workshop yürütücülüğü yaptı. 2020 Ağustos ayından itibaren ise Dr. Öğr. Üyesi Sabri Gökmen’in yürütücüsü olduğu Tübitak Projesi’nde ve Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde gönüllü asistan olarak görev almaktadır.

bottom of page